Baños, a właściwie do Baños de Agua Santa (Łaźnie Świętej Wody).  To trochę takie ekwadorskie Zakopane. Znajdziecie tu wiele atrakcji typowo pod turystów,...