Gruzja,  to nie tylko wspaniałe jedzenie, kultura i ludzie.  Gruzja to Kaukaz i coraz częstszy cel wyjazdów – trekking w górach. A Kaukaz, to nie tylko...