Kultura perska i islamska są mało znane przeciętnemu Europejczykowi. Mieliśmy okazję odwiedzić Iran, czyli dawną Persję. Poznać choć trochę ludzi, ich...