Bakczysaraj i jego bardzo burzliwe dzieje i mało znane u nas Państwo Tatarskie powstałe w wyniku rozpadu Złotej Ordy mocno związane z Turcją i po części z...