Obraz Gruzji większości kojarzy się z jednego ujęcia, które jest prezentowane na wszelkich folderach i przewodnikach po Gruzji. Monastyr Cminda Sameba na...