Diadem Polskich Gór - 80 najwyższych* szczytów pasm i masywów górskich w Polsce w randze mezoregionów oraz wybranych mikroregionów.