Góry Prokletije (serb. Przeklęte) leżą na styku Czarnogóry, Kosowa i Albanii. Zwane są też Alpami Północnoalbańskimi. To nadal dość mało odwiedzane przez...