Najbardziej typowym środkiem transportu na Ukrainie i chyba większości krajów postsowieckich jest kolej. Jeśli chcemy poznać klimat podróży i to za niezbyt...