w Rumunii nie ma „Rumunów” ! W Polsce określenie „Rumun” ma bardzo negatywne określenie. Osoba o wyglądzie cygańskim – romskim, zaniedbana, żebrząca,...