Nepal

Federalna Demokratyczna Republika Nepalu – सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल