Sudak w odróżnieniu od innych miejsc, nie jest symbolem obecności tureckiej, czy rosyjskiej na Krymie, genueńskiej. To genueńscy kupcy zlecili wykonanie w...