- uczestnicy wyprawy   - patroni medialni   - wsparli nas   - media o wyprawie   - nagrody   -             dzień  ciągle pada Ushguli -